Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Қостанай облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 08 сәуірдегі № 135 «COVID-19 пандемия коронавирустық инфекция кезінде оқу процесін қашықтықтан білім беру технологияларына ауысу кезінде білім сапасын қамтамасыз ету бойынша қосымша шаралар туралы» бұйрығының 1-тармағы 1)- тармақшасы негізінде лицензиаттар және де басқа өтініш берушілерін рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша берілгенге дейін өтініш берушінің біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеруге рұқсаттық бақылауды жүргізуін тоқтатылуы туралы хабарлайды.

 

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Қостанай облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті» ММ (бұдан әрі – Департамент) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 21 қарашадағы № 934 «Білім беру саласындағы лицензиарларды айқындау туралы» қаулысына келісе Департамент бастауыш білім, негізгі орта білім, жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік білім беру, орта білімнен кейінгі білім беру бойынша бiлiм беру саласындағы қызметті лицензиялауды жүзеге асыру жөніндегі лицензиары болып табылады.

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 «Білім туралы» Заңының 57- бабы, 3-тармағына сәйкес лицензиармен білім беру қызметімен айналысуға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру үшін, білім беру ұйымының қайта ұйымдастырылуына байланысты білім беру қызметімен айналысуға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу мәселелерін алқалы және жария қарау үшін консультациялық-кеңесші орган – бiлiм беру саласындағы қызметті лицензиялау бойынша комиссия (бұдан әрі – Лицензиялау комиссия) құрылды. Лицензиялау комиссия өз қызметін Ереже негізінде іске асырады.

Департамент Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңының 13 – бабына келісе өтініш берушінің біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сәйкестігін белгілейді; лицензиялауды және  рұқсаттық бақылауды жүзеге асырады; рұқсат беру рәсімдерін және лицензиялауды рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы оның жұмыс істеу қағидаларына сәйкес электрондық түрде жүзеге асырады; рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізеді.

Лицензиялау мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы оның жұмыс істеу қағидаларына сәйкес жүргізіледі. Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру www.egov.kz “электрондық үкімет” веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері порталда өтініш тіркелген сәттен бастап:

лицензияны және/немесе оған қосымшаны беру – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

лицензияны немесе оған қосымшаны қайта ресімдеу – 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей;

Заңды тұлға-лицензиатты бөліп шығару, бөліну нысанында қайта ұйымдастыру кезінде лицензияны немесе оған қосымшаны қайта ресімдеу – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

лицензияның және/немесе оған қосымшаның телнұсқасын беру – 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей.

Көрсетілетін қызметті беруші ұсынылған құжаттарды алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімде өтінішті одан әрі қараудан уәжді түрде бас тартады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық.

Мемлекеттік қызметті көрсетуді реттейтін нормативті-құқықтық құжаттар: